Báo giá bảo hiểm

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BẢO HIỂM – TIỀN LƯƠNG

 

NỘI DUNG CHI TIẾT GIÁ DỊCH VỤ
- Khai trình lao động
- Xây dựng thang lương
- Đăng ký bảo hiểm
- Gia hạn sổ - thẻ
- Cân đối quỹ lương
- Lập hợp đồng lao động
 
-   5.000.000 VNĐ/ năm 
( đối với hợp đồng theo dõi xuyên suốt)
 
-   2.500.000 VNĐ/ lần
( đối với trường hợp đăng ký lần đầu đến khi có kết quả nhận
sổ- thẻ)
-   Trường hợp truy thu ( vì trướcđây chưa thực bảo hiểm,
nay thực hiện phải bị truy thu bảo hiểm):Liên hệ tư vấn
trực tiếp
 

 

 

DOWNLOAD HỢP ĐỒNG MẪU THAM KHẢO:

Hợp đồng bảo hiểm

 
Google+