Bảng giá nội dung đăng ký kinh doanh

 
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
 
THAY ĐỔI NỘI DUNG TRÊN GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH
 
 

NỘI DUNG THAY ĐỔI

GIÁ DỊCH VỤ

THỜI GIAN THỰC HIỆN

-   Đổi tên công ty/ Dời địa chỉ /Bổ sung ngành 

nghề/ Đổi đại diện pháp luật/ đổi thành viên/ 

tăng vốn ….v.v…

 
-  800.000/ 1 nội dung đầu tiên, các nội dung
kế tiếp +100.000/ 1 nội dung (Bao gồm tất cả
lệ phí nhà nước, giấy phép giao tận nơi, thủ tục
lên thuế)
 
- 5 ngày làm việc theo luật định

-  Chuyển quận ( trong trường hợp dời địa chỉ 

khác quận)

- 1.000.000 -> 1.200.000 VNĐ - 15 ngày làm việc

-  Chuyển loại hình doanh nghiệp ( TNHH -> CP, 

CP-> TNHH, TNHH MTV-> TNHH 2 TV và ngược lại)

-1.000.000/ 1 lần chuyển đổi

- 5 ngày làm việc theo luật định

-Khắc lại dấu ( áp dụng cho trường hợp đổi tên DN, 

dời địa chỉ khác quận,chuyển loại hình)

-450.000/ 1 dấu tròn - 2 ngày làm việc theo luật định

 

 

DOWNLOAD HỢP ĐỒNG MẪU THAM KHẢO:

Hợp đồng dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh

Google+