Bảng giá dịch vụ thành lập công ty

 

BẢNG GIÁ
 
Dịch vụ - Thành lập công ty
 
 
 
NỘI DUNG CÔNG VIỆC GIÁ DỊCH VỤ THỜI GIAN CÔNG VIỆC
THÀNH LẬP CÔNG TY
( Bao gồm : Giấy phép + con
dấu + thủ tục pháp lý trên thuế)
 
-   Giá trọn gói : 2.000.000
(Định hướng hoạt động, tư vấn thuế,giảm thiểu
chi phí, tư vấn giảm thuếMIỄN PHÍ)
 
-   5 ngày làm việc ra giấy phép
-   2 ngày làm việc ra con dấu
-   Thủ tục lên thuế : 1 giờ
 
THÀNH LẬP CHI NHÁNH
THÀNH LẬP VPĐD
THÀNH LẬP KHO/ XƯỞNG
THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
 
-   Giá trọn gói : 800.000 (Tư vấn chọn loại hình
cho phù hợp với mục đích sữ dụng, thủ tục cần
thiết lên thuế: MIỄN PHÍ)
 
-   5 ngày làm việc ra giấy phép

 

 

DOWNLOAD HỢP ĐỒNG MẪU THAM KHẢO:

Hợp đồng dịch vụ thành lập công ty

Google+