Bảng giá dịch vụ hoàn thuế

BẢNG GIÁ THAM KHẢO
 
Dịch vụ - HOÀN THUẾ GTGT- THUẾ TNCN
 
 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

GIÁ THAM KHẢO

 

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Bước 1: Thẩm định điều kiện của doanh nghiệp là được hoàn thuế hay không trước khi tiếp nhận hợp đồng

Từ 10.000.000 đến 25.000.000 vnđ
(Tùy thuộc vào hồ sơ)
 

Giai đoạn 1: 50% khi ký hợp đồng và tiếp nhận hồ sơ

Bước 2: Lập hồ sơ hoàn thuế để cơ quan thuế tiếp nhận.

Giai đoạn 2: 20% tiếp theo khi hoàn tất hồ sơ và được cơ quan thuế chấp nhận

Bước 3: Giải trình với cơ quan thuế đến khi nhận quyết định hoàn thuế

Giai đoạn 3: 30% còn lại khi nhận quyết định nhận tiền hoàn thuế

 
Google+