Tiện ích sử dụng dịch vụ Đại Lý Thuế

     Hiện nay, Thuế là một vấn đề hết sức quan trọng và là sự quan tâm hàng đầu của Doanh Nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, các luật thuế và văn bản hướng dẫn thi hành thường xuyên thay đổi liên tục, chưa có sự thống nhất và ổn định cao thì dịch vụ đại lý thuế ra đời sẽ mang đến cho doanh nghiệp những hiệu quả thiết thực nhất: 

 
-   Doanh nghiệp sẽ không còn phải tìm kiếm nhân lực có kinh nghiệm hay lo lắng về thủ tục kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế theo đúng quy định của pháp luật. Đại lý thuế sẽ thay mặt doanh nghiệp thực hiện những công việc này.
 
-   Chi phí sử dụng đại lý thuế sẽ được hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.  
 
-   Doanh nghiệp và Đại lý thuế bị ràng buộc bởi hợp đồng kinh tế nên đảm bảo được sự ổn định và liên tục trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng
 
-   Doanh nghiệp không bị chi phối bởi các yếu tố trong nội bộ của đại lý thuế và ngược lại, nên sẽ thực hiện công việc một cách khách quan. Đại lý thuế và doanh nghiệp đều tuân thủ các chuẩn mực nghể nghiệp, vì lợi ích của cả hai bên.
 
-   Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí vì chỉ phải trả chi phí dịch vụ theo hợp đồng, không phát sinh thêm các chi phí khác như là quản lý một nhân sự kế toán tại công ty.
 
-   Trong trường hợp xảy ra sai sót do lỗi của đại lý thuế,  đại lý thuế hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường thường thiệt hại xảy ra cho Doanh Nghiệp.

Hỗ trợ trực tuyến

Trợ giúp qua Yahoo Messenger! 0932194554 Ms: Dung

Trợ giúp qua Yahoo Messenger! 0942194554

giayphep@ketoancattuong.vn
baocaothue@ketoancattuong.vn

Chứng chỉ hành nghề

chứng chỉ hành nghề thuếchứng chỉ hành nghề tư vấn thuế
Google+