Thông tin pháp lý về Đại Lý Thuế

THÔNG TIN PHÁP LÝ VỀ ĐẠI LÝ THUẾ CÁT TƯỜNG
 
      Đại lý thuế Cát Tường được thành lập với pháp nhân là Công Ty TNHH Tư Vấn Thuế Cát Tường (Cat Tuong Tax Consultant Company Limited) theo Giấy chứng nhận số 0311987188 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 29 tháng 09 năm 2012 và được xác nhận đủ điều kiện hành nghề đại lý thuế của Tổng Cục Thuế (niêm yết tại website của Tổng Cục Thuế www.gdt.gov.vn, mục quản lý hành nghề Đại Lý Thuế ).
 
Đại lý thuế Cát Tường có đầy đủ chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luât, cụ thể : Chứng chỉ hành nghề của Đại Diện Pháp Luật : PHẠM NGỌC DUNG số :2011001179, cấp ngày 22/08/2012 và Chủ Tịch Hội Hồng Quản Trị NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM số : 2011001178, cấp ngày 22/08/2012.
 
      Nguyên tắc hoạt động của Đại lý Thuế Cát Tường là độc lập, khách quan, chính trực, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và bí mật kinh doanh của khách hàng. Chúng tôi sẽ thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục khai, nộp thuế và hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật. Khi kê khai hộ doanh nghiệp, Đại lý thuế Cát Tường sẽ ký tên, đóng dấu trên tờ khai thuế, chứng từ nộp thuế, hồ sơ thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định khác. Ngoài ra, Đại lý thuế Cát Tường sẽ chịu trách nhiệm về những nội dung kê khai hộ của mình với cơ quan có thẩm quyền .

Hỗ trợ trực tuyến

Trợ giúp qua Yahoo Messenger! 0932194554 Ms: Dung

Trợ giúp qua Yahoo Messenger! 0942194554

giayphep@ketoancattuong.vn
baocaothue@ketoancattuong.vn

Chứng chỉ hành nghề

chứng chỉ hành nghề thuếchứng chỉ hành nghề tư vấn thuế
Google+