Văn bản pháp luật

 • HD xử lý hóa đơn ghi không theo thứ tự
 • Mẫu thông báo yêu cầu sửa đổ bổ sung hồ sơ ĐKKD
 • Mẫu thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh hoặc VPDD
 • Mẫu thông báo lập văn phòng đại diện
 • Mẫu thông báo lập chi nhánh
 • Mẫu điều lệ doanh nghiệp vốn nước ngoài
 • Mẫu điều lệ doanh nghiệp vốn liên doanh
 • Mẫu điều lệ công ty cổ phần
 • Mẫu biên bản tạm đình chỉ kinh doanh
 • 10 Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • 11 Mẫu báo cáo tổng kết năm
 • 12 Mẫu đang ký kinh doanh Bar, vũ trường
 • 13 Mẫu đăng ký kinh doanh karaoke
 • 14 Mẫu danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần
 • 15 Mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên
 • 16 Mẫu điều lệ công ty TNHH
 • 17 Mẫu xin hợp tác kinh doanh
 • 18 Mẫu thông báo lập địa điểm kinh doanh
 • 19 Mẫu thông báo tạm ngưng hoạt động của doanh nghiệp
 • 20 Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • 21 Mẫu đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh
 • 22 Mẫu đăng ký doanh nghiệp tư nhân
 • 23 Mẫu đăng ký công ty tài chính
 • 24 Mẫu đăng ký công ty hợp danh
 • 25 Mẫu đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • 26 Mẫu đăng ký văn phòng đại diện
 • 27 Mẫu đang ký kinh doanh cá thể
 • 28 Mẫu đăng ký công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • 29 Mẫu đăng ký công ty liên doanh
 • 30 Mẫu đăng ký công ty cổ phần

 • Hỗ trợ trực tuyến

  Trợ giúp qua Yahoo Messenger! 0932194554 Ms: Dung

  Trợ giúp qua Yahoo Messenger! 0942194554

  giayphep@ketoancattuong.vn
  baocaothue@ketoancattuong.vn

  Chứng chỉ hành nghề

  chứng chỉ hành nghề thuếchứng chỉ hành nghề tư vấn thuế
  Google+