Dịch vụ kiểm toán nội bộ

Đây là một việc nhằm kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ kế toán đã thực hiện trong một khoản  thời gian.

KIỂM TOÁN NỘI BỘ - SOÁT XÉT HỒ SƠ SỔ SÁCH KẾ TOÁN
 
 
Đây là một việc nhằm kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ kế toán đã thực hiện trong một khoản  thời gian.
 
Việc rà soát này sẽ làm cho chủ Doanh nghiệp biết được nhân viên kế toán của đơn vị mình đã thực hiện ĐÚNG hay SAI, ĐỦ hay THIẾU nhằm chỉnh sửa , bổ sung và hoàn thiện sổ sách kế toán trước khi cơ quan thuế ra quyết định thanh tra, kiểm tra. 
 
 
 
Công ty TNHH Tư vấn thuế Cát Tường- chuyên gia gở rối cho nhiều doanh nghiệp ! 
 
        Chúng tôi mang lại sự an tâm cho phần lớn các doanh nghiệp, chủ yếu là các doanh nghiệp  hoạt động trong vài năm đầu nhưng chưa có kinh nghiệm tuyển chọn nhân viên kế toán chất lượng cao , dẫn đến hồ sơ kế toán còn nhiều “chỗ hở “, không phù hợp cũng như không đúng với qui định thuế. Chúng tôi sẽ rà soát, kiểm tra nhằm chỉ ra những chổ SAI, chỗ THIẾU, và dưa ra HƯỚNG KHẮC PHỤC cho các sai phạm đó.

Share

Hỗ trợ trực tuyến

Trợ giúp qua Yahoo Messenger! 0932194554 Ms: Dung

Trợ giúp qua Yahoo Messenger! 0942194554

giayphep@ketoancattuong.vn
baocaothue@ketoancattuong.vn

Chứng chỉ hành nghề

chứng chỉ hành nghề thuếchứng chỉ hành nghề tư vấn thuế
Google+