Kiểm toán

Kiểm toán là quá trình mà theo đó một cá nhân độc lập, có thẩm quyền thu nhập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin số lượng có liên quan đến một tổ chức kinh tế cụ thể nhằm mục đích xác định và báo cáo mức độ phù hợp giữa các thông tin số lượng đó với các chuẩn mực đă được thiết lập”. 

     Với sự thông hiểu về môi trường kinh doanh và luật pháp Việt Nam, kết hợp với việc không ngừng mở rộng các hoạt động kinh doanh của mình, Đại lý thuế Cát Tường cung cấp dịch vụ kiểm toán như: 

                 -  Kiểm toán báo cáo tài chính

                 -  Kiểm toán tuân thủ

                 -  Kiểm toán hoạt động

                 -  Kiểm toán nội bộ

                 -  Kiểm toán độc lập

    Trong đó , kiểm toán báo cáo tài chính là một động tác không thể thiếu đối với các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Qui định của Bộ Tài chính là các công ty này phải qua bước kiểm toán nhà nước thì báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế mới được tiếp nhận.
 
Còn đối với các Doanh nghiệp Việt Nam, tuy không bắt buộc phải kiểm toán nhưng động tác kiểm toán sẽ giúp cho doanh nghiệp nhận ra các sai sót để rút kinh nghiệm, đồng thời chỉnh sửa, bổ sung kịp thời trước khi cơ quan thuế ra quyết định thanh tra, kiểm tra. 
 
     Động tác kiểm toán của công ty chuyên làm dịch vụ kiểm toán sẽ làm các việc như : rà soát, kiểm tra, đánh giá, các nghiệp vụ mà kế toán doanh nghiệp đã thực hiện trong hồ sơ kế toán theo trình tự, chuẩn mực mà ngành kế toán, thuế đã đưa ra. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thường “ nằm gọn” trong nghiệp vụ kinh tế phát sinh của từng bút toán mà kế toán đã hạch toán. Kiểm toán viên sẽ rà soát, đánh giá việc đúng sai, tính hợp lý của từng nghiệp vụ đó . Và qua báo cáo kiểm toán của đơn vị dịch vụ thực hiện kiểm toán mà các Cấp lãnh đạo doanh nghiệp, cơ quan, ban ngành sẽ  có một tài liệu giá trị để làm việc với Doanh nghiệp đó một cách đúng đắn hơn. 
 

BẢNG GIÁ:

 
  • Đơn vị dịch vụ/ thương mại ( < 1.000 chứng từ/ năm) : giá 10.000.000/ năm)
  •  
  • -  Đơn vị xây dựng ( < 1.000 chứng từ/ năm) : giá 15.000.000/ năm)
  •  
  • -  Đơn vị sản xuất/ xuất nhập khẩu ( < 1.000 chứng từ/ năm) giá 15.000.000/ năm)
 
Ghi chú ; giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để có giá hợp lý , chúng tôi sẽ khảo sát thực tế phát sinh của doanh nghiệp.

Share

Hỗ trợ trực tuyến

Trợ giúp qua Yahoo Messenger! 0932194554 Ms: Dung

Trợ giúp qua Yahoo Messenger! 0942194554

giayphep@ketoancattuong.vn
baocaothue@ketoancattuong.vn

Chứng chỉ hành nghề

chứng chỉ hành nghề thuếchứng chỉ hành nghề tư vấn thuế
Google+