Phân biệt hóa đơn trực tiếp và hóa đơn gía trị gia tăng

In hóa đơn là dịch vụ phổ biến hiện nay của các doanh nghiệp. 

      Nếu trước đây, hóa đơn do Bộ Tài chính in sẳn và bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân, thì từ năm 2010 đến nay, nhằm giải tỏa sự ùn tắc giữa Cơ Quan Thuế và Doanh Nghiệp trong việc mua hóa đơn tại Cơ Quan Thuế, Bộ Tài Chính và Tổng cục thuế đã ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 và Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2010 hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.Do đó, các tổ chức, hộ, cá nhân có thể in hóa đơn từ các công ty cung cấp dịch vụ này. 

 

 

     Hóa đơn cũng có rất nhiều loại, như hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), hóa đơn trực tiếp (hóa đơn bán hàng), hóa đơn xuất khẩu,…Tuy nhiên, không phải ai cũng phân biệt được các loại hóa đơn này. Chúng ta cũng xem xét hai loại hóa đơn phổ biến nhất: hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn trực tiếp.


Share

Hỗ trợ trực tuyến

Trợ giúp qua Yahoo Messenger! 0932194554 Ms: Dung

Trợ giúp qua Yahoo Messenger! 0942194554

giayphep@ketoancattuong.vn
baocaothue@ketoancattuong.vn

Chứng chỉ hành nghề

chứng chỉ hành nghề thuếchứng chỉ hành nghề tư vấn thuế
Google+