Dịch vụ

    

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

*Phí dịch vụ niêm yết đã bao gồm toàn bộ lệ phí nhà nước

*Quý khách không phải trả thêm bất cứ chi phí phát sinh nào

*Áp dụng cho các loại hình công ty Việt Nam

 (Công ty TNHH, Công ty Cổ Phần, Doanh nghiệp tư nhân)

THÀNH LẬP CÔNG TY

CƠ BẢN

-Giấy phép kinh doanh + mã số thuế 

-Khắc dấu doanh nghiệp (dấu nhựa cao cấp)

-Tặng bộ Điều lệ công ty

 

     

1.500.000

 

THÀNH LẬP CÔNG TY

NÂNG CAO

-Giấy phép kinh doanh + mã số thuế

-Khắc dấu doanh nghiệp (dấu nhựa cao cấp)

-Cử nhân viên lấy thông báo thuế

-Làm thủ tục khai thuế ban đầu

-Tặng bộ Điều lệ công ty

 

2.000.000

THÀNH LẬP CÔNG TY

  HOÀN THIỆN  

-Giấy phép kinh doanh + Mã số thuế

-Khắc dấu doanh nghiệp (dấu nhựa cao cấp)

-Cử nhân viên lấy thông báo thuế

-Làm thủ tục khai thuế ban đầu

-Đăng bố cáo thành lập

-Miễn phí báo cáo thuế tháng đầu

-Tặng bộ điều lệ công ty

 

2.500.000

 

DỊCH VỤ GIẤY PHÉP 

THAY ĐỔI GIẤY PHÉP

KINH DOANH

 Phí dịch vụ từ 500.000

- Thời gian hoàn thành: 5 ngày làm việc

- Tới tận nơi ký hồ sơ, không ngại xa

- Giao giấy phép  tận nhà

- Tư vấn miễn phí, cặn kẽ trước khi làm hồ sơ

- Hỗ trợ hồ sơ gửi thuế sau thi hoàn thành

 

 THÀNH LẬP CHI NHÁNH

KHO HÀNG - XƯỞNG

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

 600.000 (5 ngày làm việc)
ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Liên hệ

(Thời gian hoàn thành: 60-90 ngày)

 

  GIẢI THỂ CÔNG TY

  1.000.000 - 2. 000.000

  (tùy tình hình sử dụng hóa đơn)

thời gian hoàn thành:  2 tuần - 1 tháng

 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

BÁO CÁO THUẾ

 300.000 - 1.500.000/ tháng

(tùy số lượng hóa đơn)

IN HÓA ĐƠN

PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

  Xem bảng giá in hóa đơn tài chính

ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM

ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG

 Liên hệ

KHAI THUẾ QUA MẠNG

CHỮ KÝ SỐ
 

 Liên hệ

QUẢNG CÁO

DOANH NGHIỆP
 

 Liên hệ

 

DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ TẠI CÁT TƯỜNG

Nội dung dịch vụ

Đại lý thuế

Gói A

(Gói cơ bản)

Gói B

(Gói nâng cao)

Gói C

(Gói hoàn thiện)

Khai thuế GTGT

Hàng tháng

Khai thuế TNDN

Hàng quý

Quyết toán thuế TNDN hàng năm

Khai thuế TNCN

Thủ tục khai thuế đầu năm tài chính

Cân đối - hoàn thiện sổ sách kế toán

 

Bảo vệ số liệu

chứng từ

 

 

Giải trình với

cơ quan thuế

 

 

Giá dịch vụ

Tham khảo

1.000.000 đến

1.500.000

1.500.000 đến

3.000.000

3.000.000 đến

5.000.000

Hỗ trợ trực tuyến

Trợ giúp qua Yahoo Messenger! 0932194554 Ms: Dung

Trợ giúp qua Yahoo Messenger! 0942194554

giayphep@ketoancattuong.vn
baocaothue@ketoancattuong.vn

Chứng chỉ hành nghề

chứng chỉ hành nghề thuếchứng chỉ hành nghề tư vấn thuế
Google+